POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poszanowanie prywatności jest dla nas bardzo ważne, dlatego chcemy, abyś wiedział i rozumiał, jak i dlaczego BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie. W niniejszym dokumencie określamy podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawiamy informacje na temat praw osób fizycznych.

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu wskazanym w momencie ich przekazania do BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby uważa się za „Dane osobowe”. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Administrator danych i dane kontaktowe Administratorem danych jest BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz Robotnicza 13 Kobierzyce 55-040 NIP 9121932730. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem korespondencyjnym: BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz Robotnicza 13 Kobierzyce 55-040 NIP 9121932730 z dopiskiem („Administrator”) oraz za pośrednictwem adresu email: biuro@bw-workshop.pl w celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych (w temacie wiadomości proszę wpisać Administrator).

Podstawa i cele przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz Robotnicza w szczególności w następujących celach:

I podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy, [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO] w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy,
2. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osób uzyskanych z systemów typu chat na stronach serwisów internetowych
3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

II na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu:
1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,
4. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych.

III na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu lub zawarte w bazie danych Administratora,
2. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz
4. marketing bezpośredni może być realizowany przez BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail). 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane przechowywane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym:

I dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz,
3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

II dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

III dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

IV dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych biuro@bw-workshop.pl (podając temat wiadomości: Administrator).

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotom współpracującym z BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz. W takim przypadku w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności takim jak:
1. partnerzy handlowi (np. agenci, call center),
2. przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
3. firmy windykacyjne,
4. banki,
5. operatorzy pocztowi,
6. przewoźnicy,
7. firmy drukujące i poligraficzne współpracujące z BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz,
8. biura informacji gospodarczej,
9. firmy archiwizujące dokumenty,
10. partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych serwisów internetowych),
11. biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni,
12. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inna władza rządowa lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami),
13. organizacje zewnętrzne, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.

Pliki cookies

 1. Witryny BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz (bw-workshop.pl oraz bw-turbo.pl) używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 4. A) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  B) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  C) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  D) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  E) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.

 

———————————————————————————————————————————

 

Podmiot odpowiedzialny:

BW WORKSHOP Bartłomiej Walkiewicz

Robotnicza 13 Kobierzyce 55-040, NIP: 9121932730